Tag:Yokohama

For Rent

Spacious 1R Apartment for RENT in Tsurumi, Yokohama

¥67,600.00 per month 4-26 Ichibayamatocho, Tsurumi-ken, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 1 month rent FREENO key moneyNO guarantor fee2 min. on foot to Tsurumi-ichiba station (Keikyu…
  1   1   20.30 sqm
For Rent

Spacious 1R Apartment for RENT in Yokohama

¥52,950.00 per month 1-17 Urafunecho, Minami-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 1 month rent FREENO key moneyNO guarantor fee7 min. on foot to Bandobashi station (Yokohama…
  1   1   17.39 sqm
For Rent

Sky Court Tsunashima 1R apartment in Yokohama

¥48,900.00 per month 4-11-30 Tsunashimahigashi, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 1 month rent FREENO key moneyNO guarantor fee14 min. on foot to Tsunashima station (Tokyu…
  1   1   16.50 sqm
For Rent

Spacious 1DK Apartment for RENT in Yokohama

¥103,900.00 per month 4-49-10 Sakaechodori, Tsurumi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 1 month rent FREENO key moneyNO guarantor fee8 min. on foot to Tsurumi-ichiba station (Keikyu…
  1   1   39.52 sqm