Tag:apartments under ¥70000

For Rent

Spacious 1R Apartment for RENT in Tsurumi, Yokohama

¥67,600.00 per month 4-26 Ichibayamatocho, Tsurumi-ken, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 1 month rent FREENO key moneyNO guarantor fee2 min. on foot to Tsurumi-ichiba station (Keikyu…
  1   1   20.30 sqm